Ukázky realizace

Vyřezání dveří v nosné stěně panelového domu - bez překladu